Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

 1. A HelpyNet fontosnak tartja az adatainak védelmét. Az adatvédelmi tájékoztatónk mutatja be, hogy milyen formában gyűjtjük, használjuk fel, tesszük közzé és tároljuk adatait.

 

 1. A HelpyNet a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a rendszer igénybevétele során.

 

 1. A HelpyNet az egyes felhasználókkal kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használja fel:
 • a regisztráció és a HelpyNet rendszer igénybevétele céljából;
 • a rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából;
 • a HelpyNet a felhasználóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása, valamint fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából; és a fentiekkel összefüggésben a felhasználóval való kommunikáció céljából.

 

 1. A felhasználóval kapcsolatos információt a HelpyNet csak addig őrzi, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi.  A HelpyNet nem gyűjt információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

 

 1. A felhasználó kérelmére a HelpyNet tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a felhasználó adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

 1. A felhasználóval kapcsolatos adatokat a felhasználó engedélye nélkül a HelpyNet nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve abban az esetben, ha az a felhasználóval kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; ha jogszabály előírja vagy lehetővé teszi, illetve ha hatóság a Helpynet Kft-ét erre kötelezi.

 

 1. Abban az esetben, ha a felhasználó személyes adatát harmadik féllel a HelpyNet megosztja, a HelpyNet minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak.

 

 1. Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a felhasználónak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről.  A tájékoztatás ingyenes.  A felhasználó ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül teljesíti a HelpyNet Ha a felhasználó adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván a HelpyNet-hez, a HelpyNet kéri, hogy lépjen kapcsolatba vele a www.helpynet.hu honlapon található elérhetőségeken, vagy az admin felületén keresztül.

 

 1. Az előbbiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül a felhasználó az alábbiakra jogosult:
 • tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
 • kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását;
 • az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
 • jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni; és
 • követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő a felhasználónak okozott kár megtérítését.

 

 1. A HelpyNet tájékoztatja a felhasználót, hogy az egyes országok nemzeti jogszabályai az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtakhoz képest részletesebben is megállapíthatják.

 

 1. A HelpyNet kötelezettsége biztosítani a felhasználóval kapcsolatos információk védelmét.  Abból a célból, hogy a HelpyNet megvédje a felhasználó személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, a HelpyNet ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított.  A HelpyNet ezen tevékenysége során különös tekintettel van arra, hogy a felhasználó adatainak kezelése során a rendelkezésére álló eszközökkel megakadályozza minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást.  Mindezen intézkedések ellenére a felhasználó adatainak biztonságát teljes mértékben a HelpyNet nem tudja garantálni.

 

 1. A felhasználó adatainak biztonságát a HelpyNet a következő eszközökkel védi: kódolás használatával, ahol ez lehetséges; jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).  A HelpyNet kéri, hogy a felhasználó segítsen neki az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszavát rendszeresen megváltoztatja.  A HelpyNet kéri továbbá, hogy a jelszavát és a pin kódját óvja a harmadik személyek általi megismerésétől.

 

 1. Milyen személyes és egyéb információkat gyűjtünk és néhány példa, hogy miért

 

A HelpyNet Kft. a kapcsolat során, de elsősorban regisztrációkor felkérheti a felhasználókat személyes adatok megadására.

Nem köteles megadni a kért adatokat, de amennyiben úgy dönt, hogy azokat nem adja meg, akkor a HelpyNet szolgáltatásait számos esetben csak részben vagy bizonyos adatok hiánya esetén egyáltalán nem tudjuk biztosítani az Ön számára.

 

 1. Vezetéknév, keresztnév – regisztrációhoz kötelező adat

Regisztrációkor kérjük be és megszólításra használjuk, illetve az ön által megadottak értesítésekor számukra is átadjuk a nevét.

Például: ha ön SOS jelzést ad le és beállította házastársát értesítendő személynek, akkor őt tájékoztathatjuk a jelzésről és átadhatjuk számára az ön nevét.

 

 1. E-mail cím – regisztrációhoz kötelező adat

A megadott e-mail címre küldhetünk önnek például információkat a bejelentéseivel kapcsolatban és megadhatjuk azt az arra jogosultakna.

Például: ha ön SOS jelzést ad le és beállította házastársát értesítendő személynek, akkor őt tájékoztathatjuk a jelzésről és átadhatjuk számára az Ön e-mail címét.

 

 1. Jelszó – regisztrációhoz kötelező adat

A jelszavát Ön szabadon választhatja meg, javasoljuk, hogy legyen benne kis és nagy betű, valamint szám is. Jelszavát más számára ne adja át!

Bizonyos adatait a HelpyNet alkalmazáson belül csak a jelszava megadásával tudja módosítani.

 

 1. Telefonszám – regisztrációhoz kötelező adat

A regisztráció során a megadott telefonszámra ellenőrző sms-t küldünk, amelyet a telefon operációs rendszerétől függően a HelpyNet automatikusan ellenőriz vagy Önnek meg kell adnia. Ezzel védjük Önt attól, hogy más személy az Ön telefonszámával visszaélve tudjon regisztrálni.

Telefonszámát az Ön által megadott értesítendő személyeknek is megküldhetjük, illetve, amennyiben lehet hivatalos HelpyNet beavatkozó, aki segítséget nyújthat (például helyi önkormányzat szervezete), akkor ő is megkaphatja az Ön adatait és felveheti Önnel a kapcsolatot.

FONTOS! vészhelyzet esetén hívja a segélyhívót (USA 911; EU 112)

 

 1. Irányítószám – regisztrációhoz kötelező adat

Az állandó címe szerinti irányítószám megadása kötelező. (A teljes cím megadása nem kötelező).

Amennyiben az adott irányítószámon vészhelyzet lenne, úgy arra értesítést küldhetünk az ön számára.

 

 1. HelpyNet PIN kód (PIN) – nem kötelező adat

Amennyiben Ön lead egy jelzést, akkor azt bizonyos esetekben csak a PIN kódjának megadásával tudja visszavonni.

Amennyiben nincs PIN kódja, úgy jelzése 1 órán át aktív marad, ezt követően automatikusan lezárul.

 

 1. Értesítendő személyek – nem kötelező adat

Megadhat értesítendő személyeket és beállíthatja, hogy milyen jelzésekről, milyen módon (e-mail és vagy sms) kívánja értesíteni őket.

 •  

Az e-mail és SMS az Ön szolgáltatóján keresztül kerül elküldésre, ezért az a normál sms és internet díjat felszámíthatja! Külföldi használat esetén a díj a szolgáltatótól függően magasabb lehet!

A HelpyNet az értesítésekért külön díjat NEM számít fel.

A technikai adottságok és a szolgáltatótól függően nem minden értesítő kerül kiküldésre, ezért a HelpyNet-et felelősség nem terheli!

 1. Saját helyek, címek – nem kötelező adat

Amennyiben kívánja, úgy a jelzésének helyszínét pontosíthatja.

Amennyiben pl. Ön SOS jelzést ad le otthonról, úgy hasznos a pontos címének megadás, pl. emelet ajtó, ez segítheti azokat, akiket Ön beállított értesítendő személyeknek.

 

 1. Helyalapú szolgáltatások

 

Ön a saját készülékén a Beállítások menü alatt ki tudja kapcsolni a HelpyNet hozzáférését a helyalapú szolgáltatásokhoz, de ebben az estben a HelpyNet szolgáltatásai nem vagy csak korlátozottan biztosítottak az Ön számára!

 

A helyalapú szolgáltatások regisztráció során egyszeri alkalommal és ön által indított jelzések esetén határozott ideig működnek.

Amennyiben Ön nem ad le jelzést és éppen nem regisztrál úgy a HelpyNet alaphelyzetben NEM fér hozzá az ön helyalapú információihoz.

 

Amennyiben jelzést indít, úgy a HelpyNet hozzáfér a helyalapú információihoz,

A hely alapú szolgáltatások pontosságának javítása céljából ilyenkor a wifik és GPS pozíciók helyzetét is vizsgálhatja a HelpyNet.

Amennyiben Ön nem ad le jelzést és éppen nem regisztrál úgy a HelpyNet alaphelyzetben NEM fér hozzá a készüléke által használt wifik és GPS pozíciók helyzetéhez.

 

 •  

Ön lead egy SOS jelzést, amiről értesíthetjük az Ön által megadott személyeket. Az értesítőben megadjuk, az Ön nevét, telefonszámát, e-mail címét és az Ön hozzávetőleges helyzetét.

Ha van az adott körzetben hivatalos beavatkozó (pl. önkormányzati szerv, aki jogosult ilyen helyzetekben intézkedni) akkor ő is megkaphatja az Ön jelzését, de vészhelyzetben a segélyhívót hívja! USA 911, EU 112

Amennyiben Ön állított be magának HelpyNet PIN kódot, úgy azzal vissza tudja vonni a jelzését.

 

Amennyiben Ön SOS vagy Egészségügyi jelzést ad le, úgy a jelzéstét követően a helyalapú szolgáltatásokhoz a HelpyNet addig hozzáfér, amíg:

 • PIN kódjával azt vissza nem vonta vagy
 • arra jogosult az Ön jelzését fogadta és lezárta vagy
 • eltelt 1 óra a jelzés indításától számítva

ezt követően a HelpyNet NEM fér hozzá az Ön készülékének helyalapú szolgáltatás

 

Amennyiben Ön egyéb jelzést vagy bejelentést indított, úgy a HelpyNet az Ön hozzávetőleges helyszínéhez csak a jelzés pillanatában, illetve a helyszín pontosításának ideéig (max. 1 perc) fér hozzá az Ön hozzávetőleges helyszínéhez.

 

 1. Hozzáférés az üzenetküldő rendszerhez

Amennyiben be lett állítva értesítendő személy és Ön indít egy jelzést, akkor a HelpyNet a jelzés indításakor hozzáfér az üzenetküldő rendszeréhez:

Android-os készüléken a jelzést indító nevében megírhatja és elküldheti az SMS-t a beállított személyeknek. (Ön küldi az SMS-t a saját szolgáltatóján keresztül, külföldi használat esetén ennek a díja magasabb lehet és feltétele a roaming engedélyezése! HelpyNet díjat ezért NEM számol fel.)

iOs-es készülék esetén megírja és megcímzi az SMS-t a beállított személyeknek, de az elküldését a „küldés” ikon megnyomásával lehet megtenni! (Ön küldi az SMS-t a saját szolgáltatóján keresztül, külföldi használat esetén ennek a díja magasabb lehet és feltétele a roaming engedélyezése! HelpyNet díjat ezért NEM számol fel.)

E-mail-es értesítés esetén a jelzést leadó nevében a HelpyNet küldi az értesítést a beállított személyek részére. (Külföldön feltétele az adat roaming engedélyezése, aminek magasabb díja is lehet! HelpyNet díjat ezért NEM számol fel.)

 

 1. Időzített riasztás

Időzített riasztás esetén a megadott időpont előtt a PIN kóddal le kell állítani a folyamatot. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a beállított személyeknek értesítést küld a rendszer a megfelelő technikai feltételek megléte esetén, értesítve őket, hogy nem lett leállítva az időzített riasztás.

 

 1. Családi csomag

Családi csomag esetén a tagok meghívhatók, aki elfogadja a meghívást, az egy családi csomagban szerepel és, ha engedélyezi, akkor a többi tag láthatja a helyzetét és ő is láthatja a család többi tagjának helyzetét, ha azok engedélyezték. Ebben az esetben a HelpyNet a családtagok hozzávetőleges helyzetét figyeli és családon belüli tagokkal megosztja, egyéb félnek nem adja át.

A család tagjai bármikor kiléphetnek a családi csomagból vagy kikapcsolhatják a helyzet figyelést.

 

 1. Amennyiben kérdése merülne fel az adatvédelmi tájékoztatóval vagy a HelpyNet adatkezelésével kapcsolatosan, úgy kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot info@helpynet.com e-mai címen.

 

 1. HelpyNet időnként aktualizálja az adatvédelmi tájékoztatóját, ami a www.helpynet.com oldalon megtalálható.